شنبه, 12 07th

Last updateپ, 26 سپتامبر 2019 6am

طرحها

  

بررسي تغييرات فصلي فلاونوئيدهاي گياه .Ginkgo biloba L کاشته شده در ايران
بررسي اثرات ضد قارچي عصاره هاي مختلف گياهان دارويي مورد مصرف در طب سنتي (باديان خطايي، مرزنجوش، انيسون، گشنيز و بالنگ)
جمع آوري و شناسايي گياهان دارويي ايران (فاز اول) با اولويت گونه هاي ذكر شده در فارماكوپه گياهي ايران
بررسي تركيبات شيميايي و اثرات ضد باكتريايي سه گونه Thymus trautvetteri, Satureja intermedia, Teucrium orientale
بررسي اثر ميوه كاكتوس بر غلظت گلوكز خون در موش صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوسين
ارزيابي توده هاي سير ايراني به منظور تعيين كلون هاي برتر دارويي - زراعي
فون حشرات زيان آور مزارع گياهان دارويي استان تهران
بررسي اثرات عصاره گياهان دارويي: ريشه گياه كاسني، ساقه و ريشه گياه زرشك، ريشه گياه گل قاصد و برگ گياه كنگر فرنگي بر سميت كبدي ناشي از تجويز تتراكلريد كربن در موش صحرايي
بررسي اثر عصاره هيدروالكلي ميوه گياه خارخاسك بر قند خون در موش صحرايي نر بالغ ديابتي شده توسط استرپتوزوسين
كاربرد عصاره 13 گياه دارويي در كنترل چهار گونه علف هرز به صورت آزمايشگاهي (در دست اجرا)
بررسي اثرسيتوتوكسيك دو گياه اسپرس درختي و نقره اي و نيلكي بر رده هاي سلولي سرطان انساني (در دست اجرا)
بررسي اثربخشي عصاره قسمتهاي هوايي گزنه در درمان بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم (در دست اجرا)
بررسي روش استخراج نيمه صنعتي Colchicine از گونه Colchicum Speciosum (سورنجان)، گياه بومي ايران (در دست اجرا)
بررسي اثرات پودر ژل خشك آلوئه ورا در كنترل قند خون بيماران ديابتي نوع دوم و كارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوكور (در دست اجرا)
گزارش نهايي طرح بررسي اثرات ايمونومدولاتوري عصاره گياه اسكروفولار يا استريانا بر سيستم ايمني
بررسي اثر عصاره ميوه گياه كبر (Capparis Spinosa) در كنترل قند خون بيماران ديابتي نوع دوم: كارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوكور (در دست اجرا)
بررسي اثرات عصاره برگ مريم گلي بر غلظت ليپيدهاي خون بيماران مبتلا به هيپرليپيدمي (در دست اجرا)
بررسي شرايط مطلوب جهت جداسازي روغن هاي فرار از گياه رزماري به روش تقطير با بخار آب
بررسي اجزاي تشكيل دهنده روغن فرار و اثرات ضدميكروبي عصاره هيدروالكلي در گياه شويدك قرمز و شويدك (در دست اجرا)
شناسايي تركيبات شيميايي اسانس هاي آويشن قفقازي (Thymus caucasicus) و آويشن تفليسي (Thymus transcaucasicus) و بررسي فعاليت ضد ميكروبي آنها
بررسي اثرات آنتي اكسيداني و ضدميكروبي قسمتهاي هوايي گياه دو دندان دو شاخه (.Bidens bipinnata L) و بررسي تركيبات شيميايي اسانس گياه (در دست اجرا)
بررسي اثر عصاره هاي مختلف اتيل استاتي؛ متانولي و آبي گياه بولاغ اوتي (Nasturtium officinale) غلظت قند خون در موش صحرايي ديابتي (در دست اجرا)
جمع آوري؛ شناسايي و نگهداري ژرم پلاسم گياهان دارويي ايران با تاكيد بر خرده نگاري آنها (در دست اجرا)
بررسي اثرات عصاره ميوه و برگ قره قاط (.Vaccinium arctostaphylos L) برسطح گلوكز خون و مقايسه آن باگلي بن كلاميددرموش صحرايي ديابتي شده با آلوكسان (در دست اجرا)
بررسي تركيبات شيميايي اسانس گياه Nepeta Pogonosperma Jamzad & Assadi و بررسي اثرات آنتي اكسيداني و ضدميكروبي عصاره گياه (در دست اجرا)
بررسي فلورستيك و مطالعات اتنوبوتانيكي شرق استان مازندران (در دست اجرا)
بررسي فلورستيکي و اتنوبوتانيكي منطقه الموت
بررسي اثر مقادير مختلف شوري بر ويژگيهاي زراعي و دارويي بابونه شيرازي
بررسي تنوع ژنتيكي توده‌هاي سير ايران با استفاده از نشانگر مولكولي RAPD
بررسي اثر عصاره برگ گياه كنگر فرنگي و ساقه گياه ريواس بر غلظت چربي خون در بيماران ديابتي نوع دوم مبتلا به چربي خون بالا به روش كارآزمايي باليني دو سو كور تصادفي شده در مقايسه با دارونما
بررسي كلينيكي اثربخشي داروي گياهي Liv 52 و عصاره بذر گياه ماري تيغال بر سيروز كبدي در بيماران مبتلا به هپاتيت مزمن در مقايسه با دارونما
بررسي اثر سيتوتوكسيك عصاره گونه هاي گياهي موجود در خانواده هاي Solanaceae و Leguminosae موجود در ايران
بررسي خاصيت مهاركنندگي ACE در گياهان مورد استفاده براي درمان فشار خون در طب سنتي ايران
مقايسه كمي و كيفي تركيبات فرار سولفوره موجود در اكوتيپهاي سير ايراني
بررسي اثرات ضدويروسي گياهان دارويي ايران - فاز1
بررسي خواب بذر تعدادي از گياهان دارويي مهم
نگهداري و توسعه گياهان دارويي سال 80-81
تعيين مقدار ماده موثره گونه ايراني گياه شاتره .Fumaria parviflora Lam
مطالعه باليني عصاره Melissa officinalis در درمان دمانس نوع آلزايمر: يك مطالعه تصادفي دوسو بي خبر در مقايسه با دارونما
ارزيابي فيزيولوژيكي و فيتوشيميايي توده هاي روناس ايراني به منظور شناسايي و انتخاب بهترين جمعيت هاي گياهي
بررسي تغييرات كمي و كيفي اسانس گياهان آويشن (.Thymus vulgaris L)، ترخون (.Artemisia dracunculus L)، پيرمينت (.Mentha piperita L) و شويد (.Anethum graveolens L) در اندامهاي خشك و تر گياه
مطالعه باليني اثرات ضد اضطرابي – خواب آوري قطره گل ساعتي (Passiflora incarnate) در Generalized anxiety disorder و مقايسه با بنزوديازپين کلاسيک در يک کارآزمايي دو سويه کور
تاثير فاصله كاشت و زمان برداشت روي عملكرد اندام هوايي و ميزان اسانس و تيمول آويشن
بررسي روشهاي كاهش هزينه هاي كاشت و برداشت توليد گل گياه بابونه آلماني Matricaria recutita
مقايسه ژنوتيپ هاي مختلف گياه هوفاريقون
تاثير تراكم بوته و سطوح كود نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي گياه ريحان (.Ocimum basilicum L)
تكثير گياه ژينكو بيلونا به روش كشت بافت اجزا مختلف گياهي
بررسي و مطالعه تعدادي از گياهان دارويي مهم (قسمت اول)
بررسي و مطالعه تعدادي از گياهان دارويي مهم (قسمت دوم)
بررسي و مطالعه تعدادي از گياهان دارويي مهم (قسمت سوم)
بررسي و مطالعه تعدادي از گياهان دارويي مهم (قسمت چهارم)
بررسي و مطالعه تعدادي از گياهان دارويي مهم (قسمت پنجم)

دوره آشنایی باکاردرداروخانه

 نمرات امتحان آزمون

گروهبندی کلاسها ی عملی

برنامه آموزشی کلاسها

آخرین مقالات

تماس با ما

با انجمن داروسازان استان کرمان تماس بگیرید

شما اینجا هستید: علمی، آموزشی مقالات جدید طرحها